Inom torr- och grävsugning använder man sig av ett specialutrustat fordon som både kan suga upp och blåsa ut olika sorters material. Det kan vara allt ifrån grus, rötslam, lösull, flis, makadam, spannmål, avloppsvatten, aska, etc.

Fördelarna med torr- och grävsugning är många. 
Här kommer några exempel:

  • Minimerar risken att skada kablar eller nergrävda ledningar vid schaktning.
  • Förflytta material från trånga och svåråtkomliga utrymmen såsom krypgrunder eller vindar.
  • Effektiv och tidsbesparande metod vid bl.a. tömning av isolering på vind, uppsugning av trossbotten eller inblåsning av makadam inför gjutning av husgrund.
  • En metod som underlättar tunga och osunda arbetsuppgifter som annars görs för hand.
  • En dammfri metod som inte förorenar kringliggande utrymmen.
  • Det uppsugna materialet kan tippas på valfritt ställe beroende på kundens önskemål.
  • Fordonen är utrustade med slangar/rör med en dimension upp till 200 mm i diametern.
  • Kan både suga upp och blåsa ut torra samt våta material.

Vi tar även hand om förorenade massor från exempelvis nergrävda villaoljetankar. Sedan transporterar vi materialet vidare till en avfallsanläggning.

Torr- och Grävsugning
Torr och grävsugning