Vattenblästring är en miljövänlig rengöringsmetod och innebär att man spolar med ett vattentryck på upp till 2500 bar för att avlägsna exempelvis färg, smuts, rost eller fett från olika material. Vi tryck vattenblästrar/sanerar alltifrån färgtankar, båtskrov, cisterner, valsar och plåttak.

Vattenblästring är en betydligt mer kostnadseffektiv och miljövänlig rengöringsmetod jämfört med exempelvis sandblästring. Denna metod är väldigt effektiv och skonsam mot den yta som ska rengöras.

Vi utför även rörspolning med ett tryck på upp till 2500 bar.

Vattenblästring